Nội dung ôn tập môn không gian metric – không gian tô pô (Chính quy và cử tuyển K59)

Lý thuyết

Bài tập

Advertisements
| 7 phản hồi

Bài tập giải tích K60

Hiện tại chưa có bài tập giải tích k60. Bài tập sẽ được post lên vào ngày thứ 5 ngày 18/11!

| 9 phản hồi

Bài tập môn không gian tô pô K59

Tài liệu tham khảo chính:

1. Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà. Bài tập tô pô đại cương, độ đo, tích phân, NXB ĐHQGHN, 1998.

2. Cung Thế Anh, Nguyễn Thành Anh. Giáo trình tôpô đại cương (bản thảo).

3. J. R. Munkres. Topology, 2n Edition, Prentice Hall, 1999

Tuần 1

Tuần 2 + 3

Tuần 4

Tuần 5

Gợi ý giải bài tập tuần 5

Bài tập tuần 6

Chú ý: Các bạn sinh viên chuẩn bị bài tập tuần 7 và 8 để lên bảng lấy điểm điều kiện!

Bài tập tuần 7+8

Bài tập tuần 9

Bài tập tuần 10 sẽ được upload lên sau. Dưới đây là bài tập tuần 11. Bài tập tuần 11 sẽ được bổ xung thêm.

Bài tập tuần 11

 

Đăng tải tại Topology K59 | 60 phản hồi